O firmie Windykacja wierzytelności Zakup wierzytelności

Wtorek 20 sierpnia 2019 r.

Dochodzenie
roszczeń
finansowych
dla przedsiębiorców


Kontakt
Tel. kom.: 53 53 53 860
E-mail: sowa.consulting@wp.pl
 

Jesteśmy zainteresowani zakupem wierzytelności głównych i not odsetkowych.

Proponujemy zakup od Państwa:

  • pojedyncze wierzytelności o wartości nie niższej niż 25 000 zł,

  • pakiety wierzytelności,

  • wierzytelności z postępowania układowego.

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności analizujemy sytuację majątkową dłużnika (do 7 dni),
a w przypadku pozytywnej weryfikacji proponujemy Państwu zawarcie umowy cesji wierzytelności.

Cena oferowana za wierzytelność uzależniona jest między innymi od etapu, na jakim znajduje się postępowanie wobec dłużnika oraz formy prawnej dłużnika.

Wraz z umową przelewu wierzytelności wierzyciel przenosi przysługującą mu wierzytelność na Sowę Consulting ze wszystkimi związanymi z nią prawami.

Dzięki sprzedaży wierzytelności naszej firmie, unikną Państwo długotrwałego
i połączonego z dużymi kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego jak też uciążliwych i stresujących negocjacji z dłużnikiem.

Przelewając na naszą firmę wierzytelność klient nie zamraża kapitału, a uzyskane
w ten sposób pieniądze mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy.

 
 
 
 
O firmie Windykacja wierzytelności Zakup wierzytelności Kontakt